Dječja stomatologija

  • djecja stomatologija

U artDENTALU brinemo i o našim malim pacijentima. Prvi kontakt je najvažniji stoga se nastojimo približiti svakom djetetu posebno i pridobiti njegovo povjerenje.
Poželjno je dijete odvesti stomatologu već u dobi od jedne godine jer je dijete već dobilo nekoliko zuba i sve više upoznaje okolinu oko sebe. To je idealno vrijeme da se dijete prvi put susretne s okruženjem kakvo pruža stomatološka ordinacija i osjeti kako je to kada stomatolog “gleda” u usta odnosno važno je da stekne naviku odlaska kod stomatologa.

Djetetu pristupamo metodom „tell – show – do“ odnosno „reci – pokaži – učini“ što znači da su mu svi postupci prethodno obašnjeni na zanimljiv i razumljiv način.

Kada se dijete prilagodi novom okruženju pravo je vrijeme da se pristupi određenim postupcima kao što su primjerice:

  • Vađenje mliječnog zuba,
  • Izrada ispuna na mliječnim zubima – važno je da su mliječni zubi sanirani kako bi „sačuvali“ prostor za trajne zube koji trebaju tek niknuti,
  • Pečačenje/zalijevanje fisura – preventivno zalijevanje dubokih fisura na trajnim kutnjacima

Rana uputa u adekvatnu oralnu higijenu izuzetno je važna za cijeli život. Ono što dijete usvoji kao rutinu u najranijoj dobi, pratit će ga tijekom cijelog njegovog života.

Dovedite i vi svoje dijete u artDENTAL i dajte nam priliku da zavoli svoj osmijeh!