Dječja stomatologija

  • djecja stomatologija

U artDENTALU brinemo i o našim malim pacijentima. Prvi kontakt je najvažniji, stoga se nastojimo približiti svakom djetetu posebno i pridobiti njegovo povjerenje


Poželjno je dijete odvesti stomatologu već u dobi od jedne godine jer je dijete već dobilo nekoliko zuba i sve više upoznaje okolinu oko sebe.

To je idealno vrijeme da se dijete prvi put susretne s okruženjem kakvo pruža stomatološka ordinacija i osjeti kako je to kada stomatolog “gleda” u usta, odnosno, važno je da stekne naviku odlaska kod stomatologa.

stomatološki pregled

stomatološki pregled

Djetetu pristupamo metodom „tell – show – do“ , odnosno „reci – pokaži – učini“ , što znači da su mu svi postupci prethodno objašnjeni na zanimljiv i razumljiv način.

Kada se dijete prilagodi novom okruženju pravo je vrijeme da se pristupi određenim postupcima kao što su primjerice:

  • vađenje mliječnog zuba,
  • izrada ispuna na mliječnim zubima – važno je da su mliječni zubi sanirani, kako bi „sačuvali“ prostor za trajne zube koji trebaju tek niknuti,
  • pečačenje/zalijevanje fisura – preventivno zalijevanje dubokih fisura na trajnim kutnjacima
oralna higijena

oralna higijena

Rana uputa u adekvatnu oralnu higijenu izuzetno je važna za cijeli život. Ono što dijete usvoji kao rutinu u najranijoj dobi, pratit će ga tijekom cijelog njegovog života.

Dovedite i vi svoje dijete u artDENTAL i dajte nam priliku da zavoli svoj osmijeh!