Implantološka protetika

Implantološka protetika obuhvaća faze od ugradnje implantata do izrade protetskog nadomjestka.

Dentalni implantat je zapravo titanski „vijak“ koji se ugrađuje u kost. Njegova dužina i promjer ovise o količini kosti i veličini čeljusti.

Protetska nadogradnja predstavlja dio koji omogućuje vezu između implantata i krunice. Služi kao sidro za protetski nadomjestak – krunicu, most, prečku ili slično.

implantat

implantat

Nedostatak jednog zuba

Postoji mogućnost izrade keramičke krunice koja se cementira na postojeću suprastrukturu.

Nedostatak jednog zuba

nedostatak jednog zuba

nedostatak jednog zuba

nedostatak jednog zuba

Druga mogućnost je izrada tzv. keramičke krunice na vidu koja se zavida direktno na implantat nakon čega se šupljina na krunici zapuni s kompozitnim materijalom u boji krunice.

nedostatak jednog zuba

nedostatak jednog zuba

Nedostatak više zubi

U ovom slučaju je potrebno ugraditi dva ili više implantata koji pritom služe kao nosači za izradu fiksnog mosta.

nedostatak više zubi

nedostatak više zubi

nedostatak više zubi

nedostatak više zubi

Nedostatak svih zubi

FIKSNI RAD

Za izradu fiksnog rada potrebno je postaviti minimalno 6 implantata na koje se postavlja most od 12 članova.

nedostatak svih zubi

nedostatak svih zubi

PROTEZA NA IMPLANTATIMA

Predstavlja mobilno protetsko rješenje izuzetne stabilnosti. Preporučuje se osobama koje imaju poteškoće s nošenjem totalnih proteza.

Jedna od mogućnosti je izrada proteze na dva implantata, gdje svaki implantat ima nadogradnju u obliku kugle koja odgovara utoru u protezi te omogućuje stabilizaciju proteze.

proteza na dva implantata

proteza na dva implantata

Druga mogućnost je izrada proteze na četiri implantata koji su međusobno povezani metalnom prečkom, individualno izrađenoj za svakog pacijenta.

Na unutarnjoj strani proteze nalazi se utor koji odgovara izgledu prečke te omogućuje čvrsto prilijeganje proteze u usnoj šupljini.

U gornjoj čeljusti proteza je bez nepčanog dijela što pacijentu pruža još veću ugodu pri nošenju.

izrada proteze na četiri implantata

izrada proteze na četiri implantata

izrada proteze na četiri implantata

izrada proteze na četiri implantata

ALL-ON-4

To je vrsta protetskog rada na implantatima koji se sve češće traži. Predstavlja izradu fiksnog mosta sidrenog na četiri implantata, najčešće u situacijama kad pacijent nema dovoljno kosti za veći broj implantata klasično raspoređenih u čeljusti.

Odmah nakon ugradnje implantata se uzimaju otisci na temelju kojih tehničar izrađuje prvu fazu All-on-4 sistema.

Unutar 24 sata pacijent dobiva nove zube fiksirane u ustima!

all-on-4

all-on-4

Druga faza slijedi nakon 3-4 mjeseca kada se uzimaju otisci i pacijent dobiva puno precizniji rad na isti način fiksiran u ustima.