Oralna kirurgija

Naš centar dentalne medicine u mogućnosti je pacijentima ponuditi niz vrhunskih operativnih tehnika u ordinacijama koje su opremljene najsuvremenijom tehnologijom prema najvišim standardima struke.

Najčešći zahvati u oralnoj kirurgiji su:

  • vađenje zuba i zaostalih korjenova – klasično ili operativno,
  • vađenje  umnjaka,
  • apikotomija /resekcija – odstranjivanje vrška korijena zuba,
  • priprema kosti za ugradnju implantata – postupci regenerativne predimplantološke kirurgije,
  • pretprotetska kirurgija,
  • kirurški zahvati mekih tkiva usne šupljine – omogućuju postizanje boljeg estetskog izgleda budućeg protetskog rada.

Svi zahvati se rade u lokalnoj anesteziji i potpuno su bezbolni, a kućna terapija propisanim lijekovima omogućuje smanjenje postoperativnih simptoma.

Sve kirurške zahvate u artDENTAL klinici obavlja specijalist oralne kirurgije dr.dent.med. Marko Nikolić.